Forum

 






Baş səhifə Haqqımızda Xidmətlər Müştərilər Xülasə Əlaqə  

Digər xidmətlər


Forum şirkəti yuxarıda göstərilənlərdən əlavə olaraq bu xidmətləri də təklif edir: 

Müəssisənin mühasibatlıq qeydlərinin qanunvericiliyin tələblərinə   uyğunluğuna dair yoxlanılması
Daxili yoxlama
Razılaşdırılmış proseduralar
Məlumatların toplanması barədə hesabat
Biznes planların mümkünlüyünün inkişaf etdirilməsi
Bazarın tədqiqi
İnvestisiya layihələrinin maliyyə analizi






Xidmətlər





Axtarış





Moore Stephens



Bizim tərəfdaşımız olan Moore Stephens Azerbaijan şirkəti, dünyanın 93 ölkəsində 335 müstəqil firma və 593 nümayəndəlik vasitəsi ilə təmsil olunan, 17.500 nəfər əməkdaşı olan Moore Stephens International şirkətlər qrupunun üzvüdür. Bizim müştərilərimizin bir çoxu İngiltərə şirkətləri olduğu üçün və mühasibatlıq xidmətlərinin beynəlxalq standartlara uyğun aparılması tələbi olması səbəbindən Forum şirkəti, 2001-ci ildə Moore Stephens Azerbaijan şirkəti ilə tərəfdaşlıq yaratdı.



Mübadilə


Mübadilə məlumatı
Azərbaycan manatı Azərbaycan manatı
(EUR)//-//
(USD)//-//



Müştərilər






Powered by AzadHost © 2004 - 2023

Copyright FORUM © 2009-2012.
All Rights Reserved.